Product Image

مديريت پروژه

سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت‌های احتمالی ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند. نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند این می‌تواند در قالب یک پروژه مورد بحث قرار گیرد و با برنامه‌ریزی- سازماندهی و هماهنگی- هدایت، رهبری و کنترل پروژه‌‌های که از قبل تعریف شده است اجراء شود در این کتاب با استفاده از منابع جامع و کامل و تحقیق و پژوهشی که انجام شده است از ابتدا تا اختتام یک پروژه که در موضوعات مختلف اعم از عمرانی- خدماتی- تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و در فصول مختلف از تعریف پروژه تا مدیریت استراتژیک ریسک و مهندسی ارزش مورد بحث قرار دادیم و مهمتر از همه شاید که بسیاری از عزیزانی که دست‌اندرکار، کار اجرایی هستند تامین مالی و اختتام پروژه است که در اثر عدم توجه موجبات شکست یک پروژه را فراهم می‌آورد.

۸۵۰,۰۰۰ ریال

سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت‌های احتمالی ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درونی خود را بشناسند. نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند این می‌تواند در قالب یک پروژه مورد بحث قرار گیرد و با برنامه‌ریزی- سازماندهی و هماهنگی- هدایت، رهبری و کنترل پروژه‌‌های که از قبل تعریف شده است اجراء شود در این کتاب با استفاده از منابع جامع و کامل و تحقیق و پژوهشی که انجام شده است از ابتدا تا اختتام یک پروژه که در موضوعات مختلف اعم از عمرانی- خدماتی- تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و در فصول مختلف از تعریف پروژه تا مدیریت استراتژیک ریسک و مهندسی ارزش مورد بحث قرار دادیم و مهمتر از همه شاید که بسیاری از عزیزانی که دست‌اندرکار، کار اجرایی هستند تامین مالی و اختتام پروژه است که در اثر عدم توجه موجبات شکست یک پروژه را فراهم می‌آورد.

نویسنده احمد احمدی
مترجم علی کریمی
قطع کتاب ۱۰*۴۰
نوع جلد کتاب نوع
ناشر کتاب
زبان اصلی کتاب فارسی
تعداد صفحات ۳۳
سال انتشار ۱۳۹۷/۵/۱۱
نوبت چاپ ۳۳۴
شابک 434-44-444-4444-4
ابعاد کتاب طول ۳۳۴ سانتیمتر
ابعاد کتاب عرض ۳۴ سانتیمتر
ابعاد کتاب ارتفاع ۳۴۴ سانتیمتر
وزن ۳۴۳ کبلوگرم