سبک ترین و نازک ترین لپ تاپ حرفه ای لنوو تولید شد
ماشین یادگیری خالق نرم افزارها را شناسایی می کند