چاپ و توزیع دویست و ده هزار جلد کتابچه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

 چاپ  و توزیع دویست و ده هزار جلد کتابچه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم 

چاپ  و توزیع دویست و ده هزار جلد کتابچه آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

در راستای حمایت از طرح ملی مذهبی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم   شرکت چاپ و انتشارات مفتخر است به چاپ و توزیع دویست و ده هزار جلد کتابچه سوالات آزمون 

به گزارش ستاد خبری سازمان اوقاف و امور خیریه امسال دومین سالی است که این آزمون به صورت متمرکز و با هماهنگی کامل میان دستگاه های مختلف فرهنگی و قرآنی کشور، برگزار می شود.
مواردی همچون تقویت وحدت و انسجام برنامه ها و فعالیتهاي سازمانها و نهادهاي قرآنی کشور، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مدارس، مؤسسات و مراکز قرآنی کشور، ایجاد انگیزه در میان عموم مردم جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان براي فراگیري معارف قرآن و عترت، استانداردسازي و جهت دهی آموزشهاي قرآن و عترت در مدارس، مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشور، شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهاي درخشان قرآنی به ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان و به روز رسانی و تکمیل بانک جامع اطلاعات قرآنی کشور در رشتههاي مختلف آموزش قرآن و عترت از جمله مهمترین اهداف برگزاری این آزمون محسوب می شود.
 این آزمون به صورت کلی در ۳ گروه امتحانی و در قالب ۱۸ رشته شامل گروه حفظ قرآن کریم با ۸ رشته، گروه مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت (ع) با ۷ رشته و گروه آموزشهاي الکترونیکی با ۳ رشته برگزار می شود.
 یکی از مهمترین بخشها آزمون مرحله پایانی طرح ملی حفظ جز سی ام قرآن کریم  یا طرح «بشارت ۱۴۵۲» است که طرح مشترکی است میان نهادهای فرهنگی کشور.

این آزمون شامل ۳ رشته حفظ سوره های ناس تا زلزال( ۱۶ سوره)، حفظ سوره های ناس تا طارق (۲۹ سوره آخر قرآن) و حفظ کل جزء ۳۰ (۳۷ سوره) می شود.