لطفا رزومه خود را در قالب pdf آپلود کنید

https://github.com/igoshev/laravel-captcha