تایپ ” آشنایی کامل با تاریخچه تایپ و تایپ ۱۰ انگشتی “

تایپ چیست ؟ در عصری که زندگی می کنیم این مهارت به مهارتی بسیار مهم تبدیل شده است دیگر کمتر کسی پیدا می شود که روزانه با این مهارت و کامپیوتر سرکار ندارد؛ یادگیری این مهارت نه تنها باعث پیشرفت چشمگیر تایپتان می شود بلکه شما را در فرا گیری سایر مهارت های کامپیوتر نیز […]

چاپ کتاب ، نشریه و مقاله

 چاپ کتاب ، نشریه و مقاله چاپ کتاب ،نشریه و مقاله یک بازار مفید برای رسیدن به اهداف بزرگ است. شما چه دانشجو باشید و بخواهید در مصاحبه ی دکترا شرکت کنید و چه استاد دانشگاه باشد و خواهان افزایش رتبه ی علمی و شغلی خود باشید ، چاپ یک کتاب امتیازات بسیاری را برای […]