• دکتر محمدرضا اسمعیلی

ریاست هیأت مدیره

  • مهدی فتحعلی

نایب رئیس هیأت مدیره

  • قدرت اله جنگروی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

  • نادر طایفی

معاونت اداری،مالی و عضو هیأت مدیره

  • یوسف کلانتری

عضو هیأت مدیره

بستن منو
×

سبد خرید