آموزش اطفاء حریق در شرکت چاپ و انتشارات اوقاف

آتش سوزی

شرکت چاپ و انتشارات اوقاف در چند ماه اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی خود برداشته است. این اقدامات نه تنها شامل تجهیز بخش های مختلف تولید، لیبل و بسته بندی و به کارگیری نیروهای جوان و کارآمد و متخصص در این حوزه ها می باشد بلکه اقدامی قابل توجه […]

لیبلIML

لیبلIML

چاپ لیبل چاپ لیبلIML می تواند به عنوان شناسنامه برند شما و روشی مناسب برای معرفی محصول شما باشد و تاثیر به سزایی در فروش محصول شما خواهد داشت. چاپ لیبل می تواند به کسب کار شما اعتباری دوچندان بدهد. پس در طراحی و چاپ لیبل خود نهایت دقت را دارا باشید و همیشه سیاست  […]

چاپ لیبل پشت چسب دار

لیبل متال

چاپ لیبل چاپ لیبل پشت چسب داز می تواند به عنوان شناسنامه برند شما و روشی مناسب برای معرفی محصول شما باشد و تاثیر به سزایی در فروش محصول شما دارد. چاپ لیبل می تواند به کسب کار شما اعتباری دوچندان ببخشد. در نتیجه در طراحی و چاپ لیبل خود نهایت دقت را داشته باشید […]